Hem

BRF Ankarstjerna

Fixarservice


Kommunen erbjuder alla personer, 65 år och äldre, samt hemtjänsttagare och funktionshindrade att få hjälp med enklare praktiska åtgärder i bostaden. Fixarservice folder samt Kommunens Hemsida för mer information (2011-08-30)


Fastighetsskötsel via Wahlqvist


Från 28 september 2012 ansvarar Wahlqvist Fastighetsservice AB för fastighetsskötseln åt Brf. Ankarstjerna. Kontaktinformation              (2012-09-27)